Cjenik usluga

Napominjemo kako cijene mogu varirati ovisno o dogovorenom paketu usluga. Za dugoročne suradnje primjenjuje se određeni popust.

Konzultacije
Sastanak na dogovorenoj lokaciji, savjetovanje i plan aktivnosti. Konzultacije su GRATIS ako se dogovori suradnja. Cijena: 200 kn
Postavljanje Google Ads kampanje
Izrada kampanja i oglasa, definiranje ključnih riječi, definiranje publike, izrada potrebnih kodova za praćenje. Cijena: 2.500 kn jednokratno
Upravljanje Google Ads kampanjama (bez budžeta naručitelja)
Optimizacija oglasa i ključnih riječi, dopuna kampanje novim ključnim riječima, dodavanje negativnih ključnih riječi, praćenje pokrenutih kampanja Google Analyticsom, mjerenje postignuća na mjesečnoj bazi, mjesečno izvještavanje (do 8. dana u mjesecu). Cijena: 1.000 kn mjesečno
Inicijalno postavljanje Facebook stranice, Instagram profila i oglašivačkog računa
Upute i podrška prilikom kreiranja Business Managera i Facebook stranice (izrađuje klijent zbog vlasništva), povezivanje stranice s Business Managerom, izrada Instagram profila, kreiranje oglašivačkog računa unutar Business Managera, postavljanje Facebook pixela, povezivanje računa agencije s klijentovim računom. Cijena: 1.000 kn jednokratno
Vođenje društvenih mreža Facebook i Instagram
Plan objava na društvenim mrežama, izrada i objava kreativnog sadržaja (2-5 objava tjedno), izrada vizuala u dogovoru s naručiteljem usluga, mjesečno izvještavanje (do 8. dana u mjesecu). Community management (odgovaranje na komentare ispod vaših objava, odgovaranje na inbox/DM, krizno komuniciranje) se dogovara zasebno, a cijena ovisi o opsegu dogovorene usluge. Cijena: 3.000 kn mjesečno
Oglašavanje na društvenim mrežama Facebook i Instagram
Definiranje ciljeva i vrste kampanja na društvenim mrežama, kreiranje ciljane publike, izrada kampanja prema definiranim ciljevima, svakodnevno praćenje i analiziranje pokrenutih kampanja, optimizacija pokrenutih oglasa i mjesečno izvještavanje o provedenim aktivnostima (do 8. dana u mjesecu). Cijena: 1.500 kn mjesečno
Vođenje društvene mreže LinkedIn
LinkedIn je specifična društvena mreža primarno orijentirana na B2B i stoga cijena uvelike ovisi o dogovorenom opsegu usluga. Cijena na upit.
SEO optimizacija
Dubinska analiza web stranice kroz korištenje najboljih alata (SEMrush), izrada strategije ključnih riječi, analiza konkurenata, optimizacija sadržaja, link building. Cijena ovisi o dogovorenom opsegu usluga. Cijena na upit.
Zakup medijskog prostora/Copywriting
Izrada plana aktivnosti, pregovori s medijima, pisanje PR tekstova prema željama i zahtjevima klijenata. Pišemo sadržaj za web stranice, društvene mreže ili blogove. Cijena ovisi o dogovorenom opsegu usluga i količini potrebnih tekstova. Cijena na upit.

Sve usluge su oslobođene plaćanja PDV-a temeljem odredbe čl. 90. st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13)"